John Maters 1956 The Netherlands

Thank you for visiting my homepage. This presentation shows a selection from works since 1989, the year that closeness on the world changed into possibilities for open social democracy. Our society is an imagination of reality. Since that time I photograph each container I come across on the street, especially skip containers. Further in 1989 I made a container with scrap wood from a container, on previous years I designed organic geometrical sculptures from founded wood as panels, plinths, doors, casings, gathered from containers by rebuilding and modernizations. The container was left then for a day on a parking place on the street, as crossroad between art, design and architecture. Skip containers are used by companies as well as by private persons. These containers can be found all over the world and within their social-economic context they have become an icon to be researched. The image of a container as symbol shows the sublimation, as blende, as transition, within a variable situation and the mixture between the individual and collective desire of change and improvement, the will to develop as individual and the ambivalent need of the individual to want to belong to a group, the wish to take and to discard. A container iconizes the process of purchase and removal, the will of change, of which matter as surrogate for nature and naturalness, the strive for balance, consonance and harmony outside us, translates to bring the world outside us in consonance with the world inside us. With the frequent demolition of old town districts, new shopping-centers, shopping malls, and the pressure of commerce to discard quickly our purchase to proceed buying a new product, our inner images are destroyed, our memory of our own self gets lost through psychical demolition and material disillusion. The container photo's render the impossible status of long-term satisfaction, which each new part of a material world seems to promise. In the meantime the container archive consists of well over 8000 photo’s taken at home and abroad, and it shows every taken shot. In 1991 I showed my house as art object to the public, and as regular exhibition within the art world, among other questions private and public space were brought up for discussion. The living container archive and the phenomenon house are still important sources of information and research. Real heroes restore our social consciousness.

 

On Myspace you can find the audio piece in four parts 'container love', the selected audio piece 'the refugee container sound piece' you can find at Soundlab (Soundstory) including an interview, on YouTube some uncut hand shot container videos.

 

John Maters may 2008

 

 

John Maters 1956 Nederland

Deze presentatie laat een selectie zien van werken sinds 1989, het jaar dat gesloten systemen op de wereld veranderden in mogelijkheden voor open sociale democratieën. Onze maatschappij is een verbeelding van de werkelijkheid. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de reflexie daarop werden voor mij als kunstenaar ook betekenisvol. Sinds die tijd fotografeer ik elke container die ik op straat tegenkom, speciaal portaalcontainers (internationaal: ‘skip container’). Daarnaast bouwde ik in 1989 een container gebouwd van afvalhout uit een container. In de jaren daarvoor construeerde ik organisch-geometrische sculpturen van hout, zoals panelen, plinten, deuren, eveneens uit containers tijdens renovaties en modernisaties. De container van sloophout uit een container werd voor een dag geplaatst op een parkeerplaats aan de straat, als ‘crossroad’ tussen beeldende kunst, design, architectuur en maatschappelijk leven. Skip containers worden zowel door bedrijven als door particulieren gebruikt. Deze containers zijn overal op de wereld te vinden en binnen hun sociaal-economische context kenmerken zij globalisatie en zijn zij een icoon geworden voor onderzoek. Het beeld van een container als symbool laat de sublimatie zien, als blende, als tussenruimte en transitie, binnen een variabele situatie en de mixture tussen het individuele en collectieve verlangen naar verandering en verbetering, de wil van het individu zich te ontwikkelen en de ambivalente houding van het individu om bij een groep te horen. De containerfoto’s impliceren de onmogelijke status van lange termijn tevredenheid, welk elk nieuw beeld binnen een materiële wereld lijkt te beloven. In tussentijd bestaat het containerarchief uit ruim 8000 foto’s en laat het elke gemaakte foto zien. In 1991 liet ik mijn huis zien als kunstobject voor publiek, als reguliere tentoonstelling: naast verschillende andere vragen werden privé - en publieke ruimte ter discussie gesteld. Eerder werd o.m. een tentoonstelling in boekvorm gehouden, tevens catalogus, waarbij de koper van het boek een permanente tentoonstelling in huis zou halen. Ook werd tentoongesteld waarbij een kranteditie als drager functioneerde, werden bomen omlijst met A4 papier, omtrekken van prive-en publieke ruimten genomen met A4 papier en tape, verwijdert en gestapeld als cohesie tussen tijd en plaats binnen een linguïstisch systeem. In 1991 werd gestart met Roman, roman, feuilleton, catalogus, gebruiksaanwijzing bij elke solotentoonstelling. Van Roman zijn 17 delen verschenen. De eerste Roman verscheen in 1991, een van de bijdragen aan Winkel, een soloproject waarbij 7 anderen werden uitgenodigd gedurende 3 weken te reageren op het fenomeen winkel. In 1990 werd gestart met geluid te registreren tijdens projecten (of 3d. werken); later maakte geluid deel uit van werken, om uiteindelijk uit te groeien tot onafhankelijke composities. Begrippen als DinA4, Container, Huis/Woning zijn sinds eind tachtiger, begin negentiger jaren belangrijk als informatie en onderzoek naar werken in teksten, analoge en digitale twee en drie dimensionale beelden, installaties, projecten, videoregistraties en akoestisch/elektronische composities.

 

Op Myspace staat het vierdelige audiostuk ‘container love’, het geselecteerde audiostuk ‘the refugee container sound piece' op Soundlab (Soundstory), inclusief een interview, op YouTube enige korte direct uit de hand geschoten container video’s.

John Maters mei 2008